Čtvrtek a pátek 15-16.února bude náš kamenný obchod na Legerové z technických důvodů uzavřen, děkujeme za pochopení.

Obsah košíku

V košíku je zboží za:


doprava

Úvod > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

NAKUPOVAT NA INTERNETOVÉM OBCHODĚ SMOKETOWN.CZ SMÍ POUZE STARŠÍ 18-TI LET.

Prodávajícím je společnost STown Trade s.r.o. která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ:05990955 nabízejícím zboží prostřednictvím internetového obchodu smoketown.cz.

Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.), vše v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, doručovací adresa,TELEFON, fakturační údaje atd.).

Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1 občanského zákoníku v platném znění, dále jen „OZ“) mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. 

DODACÍ PODMÍNKY

Po obdržení objednávky prostřednictvím internetového obchodu Smoketown.cz zašle prodávající na emailovou adresu kupujícího automatické potvrzení této objednávky. Zboží, jehož objednávku prodávající obdrží do 12:00 hodin v pracovní den, je vypraveno následující pracovní den. Je-li zboží dodáváno prostřednictvím dopravce PPL , obdrží kupující zboží ve většině případů do 48 hodin od objednání. V případě, že bude tato doba překročena, kontaktuje prodávající neprodleně kupujícího s návrhem dalšího postupu.

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.

Doprava nad 2000CZK je po celé ČR zdarma, dopravce dle výběru zákazníka. Doprava na SK popřípadě jiných států EU je vždy hrazena zakázníkem, bez ohledu na výši objednávky, popřípadě po individuální dohodě. Standartně však účtujeme za dopravu 300CZK. 

REKLAMACE

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla prodávajícího: SMOKETOWN.CZ, Legerova 10/888, Praha 2, 120 00 (do Předmětu zprávy uveďte Reklamace objednaného zboží ze dne dd.mm.rrrr)

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány a písemný popis reklamace, nebylo-li tak učiněno faxem nebo poštou.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. 

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do sedmi dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení.

Doba vyřízení reklamace prostřednictvím našeho internetového obchodu se prodlužuje na 60 dnů v případě českých dodavatelů. Pokud se reklamované zboží musí zasílat do zahraničí, prodlužuje se reklamační lhůta na 90 dní, o tomto bude zákazník informován.

 POŠKOZENÍ PŘI DOPRAVĚ

Kupující je povinen zkontrolovat dodávku, není-li viditelně poškozena nebo poničena. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, což vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na obalu patrné, že byl vystaven působení nepřízně počasí nebo vody).  O důvodech odmítnutí převzetí zboží je třeba sepsat protokol s pracovníkem pošty nebo kurýrní služby

Pokud kupující převezme zboží přesto, že je poškozený jeho obal, prodávající neodpovídá za vady zboží, které vznikly při porušení přepravního obalu.

Zákonem stanovená záruka na zboží je 24 měsíců.

V případě, že se kupující rozhodne změnit objednávku po jejím řádném potvrzení, je povinen změnu oznámit prodávajícímu co nejdříve, jinak je povinen uhradit vynaložené náklady spojené se zásilkou zboží.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 16.5.2017

 

V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat telefonicky nebo emailem.


+420 777 966 949
info@smoketown.cz


Amsterdam Grinder Black

Amsterdam Grinder Black

390 Kč
490 Kč
Ušetříte 21%

akcni_line

DUTCH Modern Syrian 58cm komplet + bag!

DUTCH Modern Syrian 58cm komplet + bag!

1 690 Kč
2 290 Kč
Ušetříte 27%

akcni_line

Tune Filtry Active Coal 10ks

Tune Filtry Active Coal 10ks

32 Kč
40 Kč
Ušetříte 20%

akcni_line

Vaporizer Herbal Aire

Vaporizer Herbal Aire

4 390 Kč
5 290 Kč
Ušetříte 18%

akcni_line

Magno Mix CNC Grinder

Magno Mix CNC Grinder

599 Kč
700 Kč
Ušetříte 15%

akcni_line

GG Recycler Bong 30cm

GG Recycler Bong 30cm

2 850 Kč
3 310 Kč
Ušetříte 14%

akcni_line

GG Bowl SG18

GG Bowl SG18

200 Kč
250 Kč
Ušetříte 20%

akcni_line

Vapir Rise Vaporizer

Vapir Rise Vaporizer

9 150 Kč
11 720 Kč
Ušetříte 22%

akcni_line

Essenz Multi Vaporizer

Essenz Multi Vaporizer

2 790 Kč
3 750 Kč
Ušetříte 26%

akcni_line

Boston digital scale 600g - 0.1g

Boston digital scale 600g - 0.1g

350 Kč
400 Kč
Ušetříte 13%

akcni_line

Rock-It Metal Glass Bong Blue

Rock-It Metal Glass Bong Blue

4 880 Kč
7 480 Kč
Ušetříte 35%

Kontrola plnoletosti

Pozor! Z důvodu dodržení zákona č. 65/2017 Sb. O ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek je vstup na tyto stránky a následný nákup povolen pouze osobám starším 18 let.